ÜRETİM

Dökümhanemizin ergitme kapasitesi 0.5-1000 kg arasındadır. Alaşımsız, orta ve yüksek alaşımlı çelikler, östenitik manganlı çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı (yüksek kromlu beyaz dökme demir) dökme demirler ile sfero dökme demirler imal etmektedir. Dökümün ehr aşamasında sıcaklık (termokupllar vasıtası ile) ve kimyasal analiz (spektral analiz cihazı vasıtası ile) kontrolü yapılmaktadır. Başarılı bir mekanik değer ve mikroyapı elde etmek için gerekli ısıl işlemler (su havuzunda soğutma gerektiğinde) uygulanmaktadır. İmalatlarımızı gerçekleştirirken hammadde temininden sevke kadar “ISO 901” kalite standartlarına uygun şekilde yapılmaktadır.

Here's What We Do Better

Ergitme
Dökümhanemizin ergitme kapasitesi 0.5-1000 Kg arasındadır. Alaşımsız, orta ve yüksek alaşımlı çelikler, östenitik manganlı çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı (yüksek kromlu beyaz dökme demir) demirler ile sfero dökme demirler imal etmektedir. Dökümün her aşamasında sıcaklık (termokupllar vasıtası ile) ve kimyasal analiz(spektral baliz cihazı vasıtası ile) kontrolü yapılmaktadır.
Isıl İşlem
Başarılı bir mekanik değer ve mikroyapı elde etmek için gerekli ısıl işlemler (su havuzunda soğutma gerektiğinde) uygulanmaktadır. İmalatlarımızı gerçekletşirirken hammadde temininden sevke kadar "ISO 9001" kalite felsefesine uygun şekilde yapılmakatadır.
Döküm
Gedikoğlu Döküm kuruluşundan bugüne yeni teknolojileri bünyesine dahil ederek döküm kalitesini her gün artırmaktadır. İmalatı yapılan malzemelerin dizaynları, dökümden kaynaklanabilir hataları minimuma indirmek için özel hesaplama metodları kullanılarak imal edilmektedir.
Kimyasal kompozisyon, döküm süresi ve sıcaklık parametreleri döküm kalitesini etkilediğinden gerçekleştirilen her dökümde bu parametreler kontrol edilmekte ve her ürün için ayrı ayrı raporlanmaktadır.